KSS Styrelse

Köpings simsällskap har styrelsemöten en gång i månaden på onsdagen mellan 18:30-19:30.

Styrelsens medlemmar är:

Ordförande: Tommy Carlsson

Vice ordförande: Linda Eriksson

Kassör: Annica Jigelius

Sekreterare: Anna Pettersson

Ledamöter: Christer Eklund, Maria Zetterqvist, Pontus Gunnarsson, Lotta Bengtsson, Katarina Eriksson, Jerker Welén och Jeanette Douhan.

Valberedning:  Anida Carlsson.